Visselblåsare

cropped-Original-logo-PDCA_RGB.png

Vi vill göra rätt

Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Vår visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

I första hand uppmanar vi dig att vända dig till en chef. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga.

När jag kan använda visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa.

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. 

Så här lämnar du ditt anonyma meddelande:

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Du rapporterar enkelt och tryggt genom att följa instruktionerna i formuläret. När du fyller i formuläret kan du välja om meddelandet ska vara konfidentiellt eller anonymt. Om du väljer konfidentiellt får du en inbjudan till ditt ärende och kan läsa och korrespondera angående ditt ärende.