PDCA Portalen

Enkelhet • Kompetens • Prisvärda 

Det finns allt för krångliga ISO-system och KMA-system som har för många dokument som inte fyller någon funktion.
De dokument som finns är ofta konsultkrävande då de är svåra att förstå.
Det behöver inte vara så tycker vi.
De krav vi har på oss själva och på de hjälpmedel vi marknadsför har vi samlat i tre värdeord:

Enkelhet

PDCA Portalens målsättning är att ge våra kunder enkla, användarvänliga och effektiva hjälpmedel till sina ledningssystem.
Det stöd vi ger Er, antingen det är enkla mallar eller mer avancerade digitala hjälpmedel, ska vara enkla att förstå.
PDCA Portalen ska vara enkla att ha att göra med.

Kompetens

PDCA Portalen erbjuder produkter med högt kompetensinnehåll.
Vi vill skapa ett långsiktigt samarbete tillsammans med våra kunder.

Prisvärda

PDCA Portalen erbjuder användarvänliga hjälpmedel till en rimlig kostnad.
Vår strävan är att våra kunder ska vara självgående efter introduktion av våra hjälpmedel. Dvs organisationen ska inte vara beroende av konsulthjälp för att kunna hantera ett standardkrav.
Vi ska inte sälja på dig tjänster eller lösningar som du inte behöver.