Lagkompassen

PDCA Portalen sammanställer lagar, förordningarna och föreskrifterna i ett ändamålsenligt verktyg kallat Lagkompassen.

Lagkompassen är enkel att hantera med syftet att ge organisationen en grundläggande förståelse för vad lagen tar sikte på och vad som faktiskt gäller.
Lagkompassen bygger på regelbundna uppdateringar från riksdag, regering och myndigheter, och om man behöver det, även från kommunala organisationer runt om i hela Sverige.
I de flesta fall så har Lagkompassen förtydligats med s.k. SKALL krav. Och länkar finns till varje enskild lagstiftning.
Vi uppdateringar i Lagkompassen framgår det tydligt vad som har förändrats och om det tillkommit något nytt som organisationen behöver ta ställning till.

I Lagkompassen ingår:

  • Verktyget ”Lagkompassen”

  • Lagar som berör verksamheten

  • Uppdateringar 2 gånger/år (januari/augusti)

Kommunal lagstiftning

Om organisationen har behov av uppdateringar gällande kommunal lagstiftning så erbjuder vi detta i vår tilläggstjänst ”Kommun”. Den tjänsten säkerställer att den kommunala lagstiftningen uppdateras på samma sätt som i vårt grunderbjudande – Lagkompassen.

Varför behöver du  lagkompassen?
Det tar tid att både läsa lagtexter och att uppdatera och förstå ny lagstiftning. Vår tjänst sammanställer de miljö- och arbetsmiljölagar och andra krav som du kan omfattas av. Därefter bevakar vi de förändringar som sker och noterar dessa på ett enkelt sätt så att du kan arbeta med annat.

Vilka skyldigheter finns?
Alla företagare är skyldiga att veta vilka lagar som de omfattas av samt följa dessa. Det är dessutom ett krav om du ska certifiera dig enligt ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 samt FR2000.
Standarderna ställer dessutom krav på att du ska bevaka ändringar i lagarna.

Vad kostar Lagkompassen?
En prenumeration kostar 2 995 kronor, exkl moms.
En utökad prenumeration som inkluderar den kommunala lagstiftningen kostar 3 995 kronor, exkl moms.