Skyddsrond och riskbedömning

EG-SafetyNet-logo

En skyddsrond görs för att upptäcka vilka risker som finns i arbetet och göra en riskbedömning. I SafetyNet sker registrering direkt digitalt och därmed undviks manuellt dubbelarbete, säkerställs kvalitet och information samlas på ett ställe.

SafetyNet är en plattform som möjliggör digital registrering, rapportering och uppföljning av riskbedömningar, checklistor, egenkontroll, skyddsronder och internrevision. En digital skyddsrond är ett effektivare sätt att arbeta och de flesta checklistorna från Prevent finns med som standard.

SafetyNet används av majoriteten av de största kommunerna och landstingen i Danmark och har drygt 750 000 användare.

Fördelar med uppföljning och kontroll i SafetyNet:

 • Decentraliserad registrering – Gör formulär som kan fyllas i via internet eller via app i mobil eller surfplatta
 • Digital skyddsrond direkt från app
 • GPS funktionalitet
 • App finns för Android och Apple med offline funktionalitet och med möjlighet att infoga bilder.
 • Merparten av Prevents checklistor finns i modulen
 • Koppla checklistor, egenkontroller, skyddsronder direkt till en handlingsplan med riskbedömning och tydliggör ansvar
 • Bilder, nyckeltal och annat relevant material kan bifogas i handlingsplanen så att alla involverade parter har möjlighet att antingen följa utvecklingen eller vid ett senare tillfälle hitta dokumentationen.
 • Den enskildes rättigheter styrs från centralt håll
 • Ledningen kan följa utvecklingen på samtliga ärenden som registreras i samtliga ärenden
 • Digitala journaler – Samla dokument, filer och all korrespondens på ett ställe.
 • SafetyNet licensen inkluderar svensk support, konsultstöd vid behov och uppdateringar flera ggr per år.