Ledningssystem

Vi erbjuder moderna, digitala ledningssystem som stödjer era process för arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet.

Vad är ett Ledningssystem?

När företag växer så krävs det bättre styrning. Syftet med ett ledningssystem kan variera men gemensamt är att det ska fungera som ett stöd för att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten.

Olika ledningssystemsstandard finns för att ge stöd och vägledning för organisationer att bygga upp ett ledningssystem. Dessa standarder innehåller krav som ställs på ledningssystemet för att organisationen ska kunna certifiera sig mot standarden. Med en certifiering kan företag visa omvärlden på god ordning och därmed förstå kundbehov, förmåga att utveckla och leverera rätt produkter / tjänster samt fokus på långsiktig konkurrenskraft.

Standarder kan handla om exempelvis:

 • Kvalitet (ISO 9001:2015)
 • Miljö (ISO 14001:2015)
 • Arbetsmiljö (ISO 45001:2018)
 • Informationssäkerhet (ISO 27001:2013)

Ledningssystemet syfte kan alltså se olika ut beroende på inriktning och vilken bransch företaget befinner sig i.

För mindre och medelstora företag kan FR2000 vara ett alternativ. FR2000 är inte lika känd som ISO men är likvärdig och godkänd vid offentliga upphandlingar. Läs mer om FR2000 här.

Hur kan ett Ledningssystem hjälpa mig?

Skälet till att certifiering är viktig är ökade krav på företag att leverera felfria varor och tjänster. Marknaden kräver certifieringar som borgar för hög kvalitet och lagefterlevnad.

Framgångsrika företag växer och med storlek krävs bättre struktur. Ofta initieras en certifiering p.g.a kundkrav men under certifieringsprocessen så upplever företag många andra fördelar.

Ditt ledningssystem kan hjälpa dig att få en klar och tydlig struktur på ditt företags rutiner och samtidigt bidra till en enhetlig styrning av företaget.

Varför certifiera sig?

Skälet till certifiering är ökade krav på företag att leverera felfria varor och tjänster. Marknaden kräver certifieringar som borgar för hög kvalitet och lagefterlevnad. En certifiering kan ge ert företag flera stora fördelar genom att ett certifieringsorgan kontinuerligt genomför ISO revision på ert företag.

Genom att ha ett kvalitetsledningssystem med policy, mål, rutiner och instruktioner får ni ett hjälpmedel för att ni ska nå fastställd kvalitetsnivå, leva upp till kundernas förväntningar och för att uppnå förbättringar i er verksamhet.

Framgångsrika företag växer och med storlek krävs bättre struktur. Ofta initieras en certifiering av kundkrav men under certifieringsprocess så upplever företaget många fördelar med certifiering som:

 • Ökat engagemang från ledning och medarbetare
 • Verksamheten struktureras upp och effektiveras
 • Färre missförstånd, korrigeringar och reklamationer
 • Leder till lägre kostnader och högre produktivitet
 • Leverantörer utvärderas årligen
 • Säkerställer via lagefterlevnad att företaget följer lagar och regler
 • Högt förtroende hos kunder, medarbetare, ägare, försäkringsbolag och andra intressenter
 • Lägre personalomsättning och ökad trivsel
 • Ett steg i att bli en attraktiv arbetsgivare
 • Ökat fokus på kunden verkliga behov och förväntningar
 • Nöjdare kunder!