Skyddsrond

En skyddsrond görs för att upptäcka vilka risker som finns i arbetet och göra en riskbedömning. I SafetyNet sker registrering direkt digitalt och därmed undviks manuellt dubbelarbete, säkerställs kvalitet och information samlas på ett ställe.

Det finns flera sätt att undersöka arbetsmiljön för att se om den är bra eller om den behöver bli bättre. Skyddsrond är ett etablerat och bra sätt. Då ska de som arbetsgivaren utsett som skyddsansvariga gå igenom verksamheten tillsammans med skyddsombud/arbetsmiljöombud och andra berörda arbetstagare. Syftet med skyddsronden är att upptäcka vilka risker som finns i arbetet. Man brukar kalla det för riskbedömning. Skyddsronden kan antingen gå till så att man sätter sig i ett möte tillsammans, eller att man går runt på arbetsplatsen och tittar.

Ofta när man pratar om skyddsrond menar man den fysiska arbetsmiljön, till exempel om det finns risk att halka eller om skyddsutrustningen räcker till. Men det går också att göra en skyddsrond för den psykosociala arbetsmiljön, det vill säga undersöka hur medarbetarna mår och upplever sitt arbete. Det kan handla om stress, arbetstider eller att någon känner sig utstött. En psykosocial skyddsrond, eller organisatorisk och social skyddsrond som det också kan kallas, kan göras till exempel genom en medarbetarenkät.

Riskbedömningen som görs under skyddsronden ska alltid dokumenteras. Då antecknar de som går skyddsronden vad som inte är bra, gör en bedömning av hur stor risk det innebär för de anställda och tar fram en handlingsplan för förbättringar. I handlingsplanen ska det stå vad som ska förbättras, när det ska ske och vem som ansvarar för det. Om det finns olika åsikter om huruvida något är farligt eller inte antecknar man även det.

Skyddsronder är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska genomföras med jämna mellanrum. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och som ska se till att saker som inte är bra rättas till. Men för att arbetsmiljöarbetet ska bli effektivt är det viktigt att skyddsombud och arbetstagare hjälper till. Då kan alla bidra med lösningar på olika problem genom de erfarenheter de har fått i sitt arbete.