VIQMA System - Ett komplett ledningssystem på webben

viqma_svart

Viqma är ett komplett webbaserat ledningssystem för verksamhetsutveckling!

Genom ständig utveckling skapar VIQMA ett självlärande system. Med systemet får ni effektiva verktyg för att jobba systematiskt och strukturerat.

Ett webbaserat ledningssystem som är uppbyggt för att klara kraven i de olika standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 samt FR2000.

VIQMA system består av 13 moduler, ett flertal moduler samverkar för att förenkla och skapa en röd tråd i arbetet i systemet. Modulerna bildar tillsammans ett komplett ledningssystem.

 

Ledningssystemet är skalbart, ni kan välja enstaka moduler eller samtliga fört ert företag. På modulnivå kan ni enkelt styra vilka rättigheter respektive användare ska ha i systemet.

 

VIQMA system bygger på kraven i ISO-standarderna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och utifrån tankesättet i LEAN. Alla moduler har utförliga manualer vilket gör att ni i de allra flesta fall har svaren nära till hands.

Som kund hos VIQMA behöver ni inte varken bekymra er för uppdateringar av systemet eller supportärenden – det ingår i den fasta månadsavgiften som beräknas på antal användare.

VIQMA System:

Vi tar vara på idéer och synpunkter för att ständigt utveckla VIQMA System och leva upp till vårt syfte att förenkla och skapa nytta i våra kunders vardag.

VIQMA System underlättar det dagliga arbetet genom att hålla koll på vad som är planerat och utfört. Med våra mallrutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är det enkelt att komma igång med implementeringen.

VIQMA System skapar struktur och är uppbyggt på beprövade metoder. Effekten blir att våra kunder får större möjlighet att utveckla sina verksamheter snarare än att administrera dem.

Det blir roligare att jobba i ett ledningssystem som är uppdaterat och hänger ihop på ett logiskt sätt. VIQMA Systems användarvänliga verktyg hjälper er att uppnå önskade resultat.

Personlig startsida

Inloggningen genererar en personlig startsida som samlar alla aktiviteter användaren är ansvarig för i systemet. Den blir som en att-göra-lista där det är valbart att visa 1, 3, 6 eller 12 månader framåt. Startsidan fungerar även som en plattform där företaget kan nå ut med information eller nyheter samt fronta utvalda nyckeltal och statistik i form av diagram eller grafer. Ni styr själva vilka rättigheter och vilken åtkomst respektive användare ska ha i systemet.

Dokument/Rutiner

Dokumenthanteringen är processbaserad och lättöverskådlig med syfte att skapa ordning och struktur bland era rutiner, blanketter och instruktioner. Tack vare systemets sökfunktion går det alltid snabbt att hitta det man söker, oavsett om det är en rutin eller ett uppladdat dokument. Genom den digitala dokumentstyrningen uppfylls flera grundkrav i de olika ISO-standarderna per automatik. Dokumenthanteringen är hjärtat i systemet och har flera smarta kopplingar till andra moduler; kompetens, lagar/krav, risk/möjlighet, objekt samt systematiska uppgifter.