Avvikelse - Förbättringsförslag

viqma_svart

Dokumentera oförutsedda händelser som ni bör reagera på!

Det kan vara reklamationer, leverantörsproblem, interna kvalitetsbrister eller arbetsolyckor. Ni skapar egna avvikelsetyper vilket medför att ni har möjighet att få fram statistik på den detaljnivå ni själva önskar. Statistiken är möjlig att fronta på startsidan så det blir synligt för alla vid inloggning.

Genom att arbeta med PDCA metoden (Plan-Do-Check-Act) lär ni er av tidigare misstag och får en tydligare uppföljning. Avvikelsemodulen är sammankopplad med leverantörsmodulen.

De förbättringar som rapporteras in hamnar i en idélista. Utifrån listan kan idéer aktiveras, på så sätt uppstår förbättringsaktiviteter där ansvariga kan utses och handlingsplaner skapas. Modulen kan även användas som metodik i arbetet med förbättringsgrupper.

Fördelar med avvikelsehantering i Viqma:

 • Flexibelt att skapa egna ärendetyper
 • Publicera ärendetyperna på startsidan synlig för alla medarbetare
 • Avvikelsemodulen är sammankopplad med leverantörsmodulen.
 • Förbättringsmodulen stödjer arbete med förbättringsgrupper.
 • Påminnelsefunktioner, remissfunktioner, manualer i modulerna och tydliga översikter 
 • Internetbaserat
 • Säker inloggning (SSL)
 • Utvecklat i .net (Microsoft)
 • Månadsabonnemang
 • Systemsupport ingår
 • 2 månaders uppsägningstid

PDCA portalen hjälper Er vidare så att ni enkelt kommer igång med en certifieringsprocess. Planen utgår helt och håller från var Ni står idag och Ert behov av stöd.

Färdiga rutinmallspaket för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, som kan anpassas efter Er verksamhet. Detta gör att själva arbetet fram till en certifieringsrevision snabbas upp.

VIQMA System är uppbyggt enligt:

 • Krav från ISO-standarder samt FR2000
 • Tankesätt från LEAN-Produktion

”Metoder och arbetssätt är inbyggda i systemet”